Ga naar hoofdinhoud

Boete vervroegde aflossing

Boete Vervroegde aflossing

 Wanneer u de rente voor uw hypotheek een aantal jaren geleden hebt vastgezet, is de kans groot dat uw rente hoger is dan de huidige rente. Als u ook wilt profiteren van de huidige lage rente dan moet de afspraak met de bank worden opengebroken. Wanneer uw rente hoger is dan de huidige rente zal de bank daar een boete voor rekenen. Dat noemen we boeterente of boete vervroegde aflossing. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Berekenen boeterente:
Banken hebben verschillende manieren om boeterente uit te rekenen. Wat voor uw hypotheek van toepassing is, staat in de voorwaarden. Sinds juli 2016 is er echter een nieuwe hypothekenrichtlijn in de wet vastgelegd. De kern van deze richtlijn is dat de aanbieder van hypothecair krediet (bank) geen vergoeding mag rekenen voor vervroegde aflossing die hoger is dan het werkelijke financiële nadeel die de aanbieder heeft  bij vervroegde aflossing.  De berekening van dit financiële nadeel moet voor u begrijpelijk en transparant zijn. Ook moeten de uitgangspunten die ten grondslag liggen consequent worden gehanteerd.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft een stappenplan voor u ontwikkelt  hiernaast hebben zij ook een richtinggevende leidraad opgesteld waarbij wordt uitgegaan van de netto contante waarde methode (NCW). Deze methode wordt dan ook door het overgrote deel van de aanbieders gehanteerd. Deze werkt als volgt:

boete vervroegde aflossing

Stel, u heeft een hypotheek van €200.000. Deze hypotheek is in 2010 vastgezet tegen een rente van 5%. Omdat u wilt profiteren van de huidige lage rente wilt u de rente openbreken. We laten u aan de hand van de volgende 4 stappen zien hoe de meeste banken de boete berekenen:

Stap 1 Over welk bedrag moet je boeterente betalen?
Als eerste kijkt de bank naar het bedrag dat u boetevrij mag aflossen. In de meeste gevallen is dat in 10%. Dat betekent in dit voorbeeld dat er over € 20.000 geen boete berekend wordt. De boete wordt dus berekend over € 180.000.

Stap 2 Met welke rente rekent de bank?
De bank berekent de boete vervroegde aflossing door de rente die je nu betaalt te vergelijken met de huidige rente. Ze kijken dus naar de rente die nog hoort bij de resterende looptijd van je huidige rentevast periode. Hierbij moet de bank de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rente consequent toepassen.

Uitgangspunten:

  1. De boete vervroegde aflossing van de hypotheek wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de klant vervroegd wil aflossen, verminderd met het bedrag dat de klant op dat moment contractueel vergoedingsvrij mag aflossen.
  2. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruikt de aanbieder de contractrente van een hypotheek met een looptijd vergelijkbaar met de resterende RVP. Als de aanbieder geen vergelijkbare looptijd aanbiedt, kiest de aanbieder de hoogste naastgelegen rente (‘naast betere rente’).
  3. De boete vervroegde aflossing mag niet hoger uitvallen door een inconsistente toepassing van de Loan-To-Value (LTV) bij het vaststellen van de vergelijkingsrente ten opzichte van de contractrente. De LTV geeft de verhouding weer tussen de uitstaande schuld en de marktwaarde van uw woning. Op de rente-overzichten van de diverse banken wordt het percentage weergegeven als ‘risicoklasse’ bijvoorbeeld tot 100% marktwaarde.
  4. De afgesproken toekomstige aflossingen van de klant worden meegenomen in de berekening van de vergoeding. Hierbij wordt uitgegaan van het contractuele aflossingsschema op het moment van vervroegd aflossen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een annuïteit of lineaire lening. Maar ook bij en zogenaamde Spaarhypotheek waarbij niet direct wordt afgelost maar u waarde opbouwt volgens een vast schema moet er rekening worden gehouden met deze waarde-opbouw.

 

In dit voorbeeld loopt de rente af in 2020. We leven nu in 2016 en dat betekent dat ze uw huidige rente van 5% vergelijken met de rente van 4 jaar. Die stellen we in dit voorbeeld op 2.6%. Wanneer de desbetreffende bank geen 4-jarige rentevaste periode kent moeten zij dus, conform de nieuwe richtlijn, de naast betere (langere) rentevaste periode hanteren. Dit in uw voordeel daar het verschil in rente dan kleiner wordt en dus wordt de boete lager.

Stap 3 Uitrekenen rente verschil
Uw huidige rente bedraagt 5% over € 180.000. Dat is € 9.000 per jaar. In 4 jaar tijd is dat € 36.000. De rente waar de bank nu mee rekent is 2,6%. Over de lening van € 180.000 is de rente per jaar dan € 4.680. In de nog resterende 4 jaar ontvangt dan slechts 4 maal € 4.680= € 18.720 De bank loopt dus € 36.000-€ 18.720=€ 17.820 mis.

Stap 4 contante waarde berekenen
We weten nu dus dat de bank een bedrag van € 17.820 aan rente misloopt over 4 jaar. Dat bedrag betaalt u in één keer terug aan de bank en daarom krijg u korting. De korting die u krijgt wordt berekend op basis van de rente voor de nog resterende 4 jaar. In dit voorbeeld is dat dus 2.6%. Je moet dus een bedrag terugbetalen van € 16.081* Dat bedrag is dus je boeterente. De boete vervroegde aflossing (boeterente) die u betaalt mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u de boetrente meefinanciert in een nieuwe hypotheek mag u  de rente over dat deel niet aftrekken. U mag alleen de rente aftrekken voor dat deel van de lening die wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning.

*Contant gemaakt op jaarbasis wanneer op maandbasis contant wordt gemaakt(dit mag) wordt de boete hoger. De formule is € 17.820/1,026^4=€ 16.081,-. Wanneer het per maand contant wordt gemaakt wordt het € 371,25/1,0022^1 tot en met 48(4 jaar in maanden uitgedrukt) vervolgens telt u alle maanden op.

Een handig hulpmiddel is beschikbaar gesteld door de site berekenhet.nl:

Vraag om een specificatie van de boete vervoegde aflossing
Wanneer u een boete vervroegde aflossing moet betalen, vraag dan altijd om een specificatie waarbij de bank het te betalen bedrag uitéén zet in deze 4 stappen. Er worden nog regelmatig verkeerde berekeningen gemaakt. En zoals wel vaker in het voordeel van de bank.

Heeft u vragen over de boete vervroegde aflossing?
Wilt u weten hoe hoog de boetrente is die u moet betalen of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om de maandlasten te verlagen. Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

https://beukershypotheken.nl/contact/

Back To Top
Zoeken