Ga naar hoofdinhoud

Prinsjesdag 2017, wat betekent dit voor u?

Belastingplan 2018

Bent u nu al benieuwd welke onderwerpen er mogelijk voor u persoonlijk kunnen spelen? Dan treft u hieronder een greep uit de fiscale maatregelen welke wij verwachten.

Maatregelen

 • Afschaffen inkeerregeling. Per 1 januari 2018 zal de inkeerregeling worden afgeschaft. Dit houdt in dat er vanaf dan geen beperkte termijn meer zal gelden waarin boetevermindering plaatsvindt.
  Verwacht in belastingplan 2018
 • Verlagen van de lasten op arbeid. De huidige verwachtingen zijn dat in het Belastingplan 2018 in ieder geval marginale aanpassingen van de IB tarieven zullen zitten. Verdere aanpassing zouden kunnen omdat het een belangrijk thema is voor het (demissionaire) kabinet. Het advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing is echter unaniem controversieel. Dit is dus een onderwerp van de kabinetsformatie.
  (Nog) niet verwacht in Belastingplan 2018
 • Aanpassing fictief rendement van box 3. Het forfaitair rendement is in 2018 als volgt:
  0 – 100.000 euro: 2,65 procent
  100.000 – 1.000.000 euro: 4,52 procent
        > 1.000.000 euro: 5,38 procent
  Wijziging per 1 januari 2018
 • Afschaffen renteaftrek op restschuldfinanciering. Eind van het jaar loopt de renteaftrek op restschuldfinancieringen af, deze zal niet worden verlengd. De renteaftrek voor financieringen van een restschuld die zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft behouden.
  Wijziging per 1 januari 2018
 • Aanpassing eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve is het bedrag aan winst uit verkoop van een eigen woning. Als de eigenwoningreserve bij de koop van een nieuwe woning niet volledig daar aan wordt besteed, leidt dat tot beperking van de hypotheekrenteaftrek. Vanwege onbedoelde uitwerking van deze regeling zal deze worden aangepast.
  Mogelijk wijziging per 1 januari 2018

Back To Top
Zoeken